Teknopark Başvurusu

Not: Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi (GMTGB) Şirket Başvurusu için dilerseniz aşağıdaki online başvuru formunu doldurabilir yada bu linkten formu bilgisayarınıza indirip doldurduktan sonra Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine mail gönderebilirsiniz.

Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi (GMTGB) Şirket Başvuru Formu

FİRMA BİLGİ FORMU (S1)

GENEL BİLGİLER

MALİ BİLGİLER

Aşağıdaki bilgileri son 3 yıl için doldurunuz. Tüm ciro değerlerini TL olarak veriniz. Dış satım cirosu (varsa) ihracat rakamlarınızı göstermektedir. Özgün ürün cirosu firmanıza ait ürünlerden elde ettiğiniz satış gelirinizi göstermektedir.

ORTAKLIK YAPISI

Aşağıdaki bilgileri en büyük 3 ortak için doldurunuz. Tüzel kişi (yerli/yabancı) ortağınız olması durumunda bu ortakla ilgili firma bilgilerini ayrıca veriniz. Gerçek kişi yabancı ortağınız olması durumunda bu ortakla ilgili bilgileri ayrı bir sayfada detaylı olarak veriniz. Tüm yabancı ortaklar için gerekli izinlerin bir kopyasını ekleyiniz. Ortağınızın şirkette görevi yoksa belirtiniz.

BİLGİ ALINACAK FİRMA YETKİLİLERİ

Aşağıdaki bilgileri firmanızın başvuru sürecinde yetkili kişileri için doldurunuz.

Aşağıdaki Ekleri ayrıca teslim etmeniz gerekmektedir.

FİRMA BİLGİ FORMU (S2)

ÜRÜNLERİNİZ

Firmanızın son 3 yıldır cirosunun asgari %75’ini oluşturan ürünleri ya da hizmetleri aşağıda açıklayınız. Cirosu kolonunda en son mali tablolardaki ciro tutarını TL olarak veriniz. Orijini kolonunda kendi üretiminiz veya temsilcilik ya da dağıtıcılık gibi hususlara açıklık getiriniz. Standartları kolonunda ürüne/hizmete ilişkin standartları belirtiniz. Aşağıdaki satır sayısı ile sınırlı değilsiniz.

ARGE ÇALIŞMALARINIZ

Son üç yılda yürüttüğünüz ARGE ve ürün geliştirme projelerine ilişkin aşağıdaki bilgileri veriniz. Mevcut durum kolonunda proje; “tamamlandı”, “devam ediyor” veya “bırakıldı” gibi gelişmesine ilişkin bilgiler veriniz. Aşağıdaki satır sayısı ile sınırlı değilsiniz.

ARGE İŞBİRLİKLERİNİZ

ARGE projelerinize ilişkin işbirlikleri veya ortaklıklar yapıyorsanız bu hususlarda bilgi veriniz. İşbirliği veya ortaklık yaptığınız kurumu -TÜBİTAK, TTGV, UNOPS, UNDP vb. kurumlar, üniversiteler, Avrupa Birliği projeleri veya özel şirketler- belirtiniz. İşbirliğinin niteliği kısmında finansman sağlama, danışmanlık sağlama vb. bilgileri veriniz. Aşağıdaki satır sayısı ile sınırlı değilsiniz.

MAKİNE VE EKİPMAN ALTYAPINIZ

Bu bölümde gerek üretim gerekse ARGE birimlerinizde kullanılan makine, ekipman, yazılım altyapısına ilişkin bilgiler veriniz. Niteliği/İşlevi kolonunda söz konusu varlığın hangi amaç için (ürün ile ilişkilendirilebilinir) kullanıldığı açıklayınız. Özellikler kısımında ise işleve yönelik temel bazı özellikler veriniz. Aşağıdaki satır sayısı ile sınırlı değilsiniz.

STANDARTLAR

Firmanızın sahip olduğu standartları bu bölümde veriniz. Eğer standart belli bir tip ürüne veya hizmetinize aitse özellikle belirtiniz. Aşağıdaki satır sayısı ile sınırlı değilsiniz.

FİRMA BİLGİ FORMU (S3)

PERSONEL BİLGİLERİNİZ

Aşağıdaki bilgileri tüm personelinize ilişkin olarak, sayısal değerler biçiminde veriniz. Yönetici personel için ayrıca çalıştıkları konuları ve projeleri içeren CV lerini de ekleyiniz.

Doktoralı Personel

Yüksek Öğrenimli Personel

İdari ve Destek Personel

Teknisyen

Diğer (Vasıflı / Vasıfsız İşçi)

PROJE BİLGİ FORMU (Son 3 yıla ilişkin)

Aşağıdaki formu, yukardaki Firma Bilgi Formu (S2)'de belirttiğiniz ARGE projeleri için doldurunuz.

GENEL BİLGİLER
PERSONEL BİLGİLERİ

Projede çalışan personel ile ilgili bilgileri burada veriniz.

Projenin geliştirme safhasındaki tüm aşamaları da içerecek şekilde bir özetini bu bölümde veriniz.
ALINAN DESTEK VE TEŞVİKLER

Bu bölümde projenin gerçekleşmesi esnasında alınan destek ve teşvikleri anlatınız. Alınan kurum ya da kişi kolonunda bu desteği sağlayan kişi ya da kurumu belirtiniz. (örn. TTGV, TİDEB, üniversite gibi) Niteliği bölümünde desteğin niteliğini belirtiniz. (örn. Finansman, danışmanlık, projenin belli bir bölümünün yapılması gibi) Bütçe veya miktarı bölümünde bu destek sayesinde sağlanılan kaynağı veya karşılığında yapılan harcamayı belirtiniz. Açıklama bölümünde ise önemli olduğunu düşündüğünüz diğer bilgilere yer veriniz. (örn. Üniversiteden sağlanan bir destek ise kişilere ilişkin bilgiler vb.)

GMTGB BİRİMİ BİLGİ FORMU

Bu formu, G.MAĞUSA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ bünyesinde oluşturmayı düşündüğünüz birim için doldurunuz. Bu formda verdiğiniz bilgilerin mevcut verileriniz paralelinde niyet, tahmin veya beklenti niteliğinde olduğu kabul edilecektir.

I. G.M.-T.G.B.’nde neden yer almak istiyorsunuz? (Önem sırasına göre ilk üç tercihinizi 1-3 arası numaralandırmak suretiyle belirtiniz.)

II.Ne kadarlık bir alana ihtiyacınız var?
III. GM-TGB. biriminizde kaç kişi çalıştırmayı planlıyorsunuz?
IV. Ne kadar bir süre ile yer almayı planlıyorsunuz?
V. Kullanmayı düşündüğünüz makine ve ekipman nelerdir?
VI. İhtiyaç duyacağınız hizmetlerin nitelikleri nelerdir? (internet altyapısı, iletişim altyapısı, enerji ihtiyacı...v.s.)

GMTGB BİLGİ FORMU

VII. Üniversite ile işbirliği yapabileceğiniz ilk 3 birimi (bölüm, araştırma merkezi, laboratuvar..vs) öncelik sırasıyla işbirliğinin niteliğini de belirterek açıklayınız.
VIII. Başta yukarıda belirttiğiniz bölümler olmak üzere bugüne kadar üniversiteler ile işbirliği (ortak proje teklifi verme, danışmanlık alma, lab. olanaklarından yararlanma) yaptınız mı? Lütfen açıklayınız
IX. G. MAĞUSA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ’nde yer almanız konusunda size referans olabilecek üniversite öğretim üyeleri, mevcut GM-TGB firmaları yöneticileri kimlerdir?

(Lütfen en fazla 5 isim veriniz)

GMTGB PROJE BİLGİ FORMU (S1)

Bu formu, G. MAĞUSA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ bünyesinde yürüteceğiniz projeler için her bir proje için ayrı bir form olmak üzere doldurunuz. Bu formda verdiğiniz bilgilerin mevcut verileriniz paralelinde niyet, tahmin veya beklenti niteliğinde olduğu kabul edilecektir.

I. GENEL BİLGİLER

G.MAĞUSA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ biriminizde yürüteceğiniz projenin genel bilgilerini bu bölümde veriniz. Alınacak destek bölümünde her hangi bir kurum, kuruluş veya kişiden destek alınacaksa bunu belirtiniz. Standart kısmında projenin alacağı standartları belirtiniz.

*FMH varsa proje kapsamında alınan Fikri Mülkiyet Haklarını yurt içi ve yurt dışı olmak üzere patent, tescil, lisans şeklinde belirtiniz.

II. PROJENİN AMACI VE KAPSAMI

Bu bölümde projenizin amacını, gerekçesini ve kapsamını ayrıntılı olarak anlatınız. Mümkün olduğu kadar proje iş akışları ve önemli süreçlerine ilişkin bilgiler ile destekleyiniz. Aşağıdaki alanla sınırlı değilsiniz.

GMTGB PROJE BİLGİ FORMU (S2)

III. Projede yer alacak personelinize ilişkin bilgileri veriniz.

Bu bölümde projenin tamamlanması neticesinde elde edilecek kazanım ve sonuçları –örneğin yeni bir ürün, üretim tekniği, ithalatın engellenmesi, ihraç potansiyeli vb.- belirtiniz.
captcha

Bize Ulaşın

Adres: Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampüsü, Gazimağusa / KKTC

Telefon: +90 (392) 630 38 05

Whatsapp: +90 (533) 863 61 85

Email: [email protected]